Produkcja czekolady youtube

Czekolada jest drinkom z najbardziej oczywistych przysmaków. Znajduje różnorakie użycia w kuchni, składa się ją w wielu wersjach. W mało każdym sklepie można pobrać wyroby czekoladowe w przeróżnych postaciach. Popularna jest zarazem czekolada mleczna jak i ciężka. Produkcja czekolady jest procesem dość skomplikowanym. Pierwszym odcinkiem jej produkowania jest oczyszczanie ziarna kakaowego z łuski. Następnie ziarno jest zależne obróbce termicznej, podczas której uwalnia się je bakterii. Następnym krokiem jest poddanie wyprażonego jądra ziarna tak zwanemu śrutowaniu, czyli prościej mówiąc łamaniu. Śruta jest mielona, oraz w finału tego procesu powstaje miazga kakaowa. Następnie elementy są odpowiednio dozowane, w relacje od tegoż który wyrób wybiera się uzyskać. Miazga jest mielona dobrze w procesie automatycznym. Po wejściu tych procesów zawiera ona cecha sypką, którą mieni się prószem. Jest on poddawany procesom konszowania. Do pracy czekolady konieczne jest używanie odpowiednich maszyn. Do cięta masy kakaowej wykorzystywane są młyny dwu i pięciowalcowe. Do głównego etapu produkcji czekolady używa się maszyn zwanych konszami. Procesy konszowania dokonują się także na sucho jak i na mokro. Proces konszowania na sucho jest istotnym etapem wytwarzania czekolady. Końcowy etap realizacji przeprowadza się w daniu zwanym temperówką. Obróbka za jego usługą liczy na rozbiciu tłuszczu kakaowego do kryształów o najmniejszych wymiarach. Dzięki temu czekolada uzyskuje właściwe sobie walory smakowe i niepowtarzalny połysk.