Odpylacz korfmann

Odpylacze workowe, dzięki dużemu wyborowi w perspektywy worków filtracyjnych z bogatych towarów a o różnym kształcie oraz wielkim systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i leczenie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, w którym jest kłopot z nieczystym powietrzem występującym w toku przemysłowym.

Niezwykle znane - filtry modułowe, które brane są najczęściej w dziedzinie drzewnej i meblarskiej, znacznie dobro wykonują swoją karierę i przy odciąganiu innych sposobów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W własnej ofercie posiadamy zarówno wielkie części modułowe mogące służyć wielkie hale produkcyjne kiedy i niskie odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla niektórych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów prezentują się wielką powierzchnią filtracyjną. Stosowane są do starych i słabych pyłów. Odpylacze kasetonowe są stosowane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z opieki na swoją sieć mają wielką powierzchnię filtracyjną.

Bardzo silna gama proponowanych odpylaczy pozwala nam optymalny dobór maszyny do spraw klienta. Więcej informacji o własnej możliwości można pobrać na własnej stronie internetowej lub stykając się z nami bezpośrednio.

Świadczone przez nas dania odpylające są dostępne w klas przeciwwybuchowej co świadczy, że to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry powstające z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zachęcamy do poznania się z nowym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych formy, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie więcej w Twojej jednostce wykonanie i pozwala utrzymać w nim czystość, oraz w okresie zimy w zespole recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.