Kolonoskopia u mezczyzn

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na analiz powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, również w ubiegłym wieku kolposkopia była dosyć niedoceniania oraz używana jak badanie ciężkie i trudne, a ponadto nieobiektywne. Współcześnie jednak można określić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których mówienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie stosownych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w niniejszym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop daje nie tylko bierną obserwację, ale również diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy przechodzimy do robienia ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można przygotować również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowa technologia grana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w współczesnych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na konkretnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu ciężkimi i szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów że stać i wyposażona w cele cyfrowe zezwalające na urozmaicenie przebiegu badania bądź przygotowania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.