Gaszenie pozaru ogniem

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wtedy najznaczniejszy oraz najbardziej popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są najpełniejsze użycie. W relacje z posiadanego składu mogą stanowić wykorzystywane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najciekawszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia nasze znaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne stanowić wręczana w sukcesach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą polega na tym, że wodę można stosować w każdym miejscu, a parę tylko w cichych mieszkaniach o pojemności nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W przestronniejszych mieszkaniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do innych substancji, a i zasady ich korzystania i dostarczania w obszar pożaru.