Dzialalnosc gospodarcza bez siedziby

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w niewielkich obiektach, kiedy i w dużych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref zewnętrznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zaprojektowane w postaci modułów i często wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest wszelkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i jakość biegnąca zgodnie z jej kierunkiem. Oznaczenia na nowoczesnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że część wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich instalacji jest skierowanie wszystkich do pewnego wystąpienia w sukcesu ewakuacji. Spośród tegoż czynnika powinny być dobra widoczne, dlatego w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary także wielka sprawność, duża moc także duża zaleta luminacji.