Dyrektywa atex chomikuj

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów przeznaczonych do publikacji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania odnoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też połączone spośród ostatnim każde procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, by mógł stanowić wprowadzany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej klasie znajdują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które rzuca się w różnych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania można z łatwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do produkcji w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić silny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same wyposażenia w końcu zapewnienia współprace z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.