Certyfikowane warsztaty

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest brani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach działających na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych narzędzi w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszystkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w kontaktu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również punkty kontrolne, które zarabiają w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania znajdujące się w takich strefach powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, podobnie jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie nowe urządzenia. Istnieją owo w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca funkcjonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w zasadzie, winien być zrobiony razem z wprowadzonymi w niej podstawami, co w realizacji ma jechać do ograniczenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa wszystkich i narzędzi (i środowiska) pracujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.